Hợp đồng trọn gói là gì? Gói thầu nào áp dụng hợp đồng trọn gói?

Cùng Thiên Phú tìm hiểu về Hợp đồng trọn gói là gì? Là loại hợp đồng cơ bản theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Hợp đồng trọn gói thường vận dụng cho những gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn thuần; gói thầu sắm sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp với quy mô nhỏ.

Cơ sở pháp lý:

  • Luật đấu thầu 2013
  • Nghị định số 63/2014/NĐ- CP

1. Hợp đồng trọn gói là gì?

Tại khoản 1 Điều 62 Luật đầu thầu 2013 quy định về khái niệm loại hợp đồng trọn gói như sau :

“Điều 62.Loại hợp đồng

1.Hợp đồng trọn gói

a) Hợp đồng trọn gói là hợp đồng với giá nhất mực trong suốt thời kì thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng, Việc tính sổ đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc tính sổ một lần lúc hoàn thành hợp đồng.Tổng số tiền mà nhà thầu được tính sổ cho tới lúc hoàn thành những nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.

hop dong tron goi la gi

2. Nguyên tắc tính sổ với hợp đồng trọn gói

Liên quan tới việc tính sổ đối với hợp đồng trọn gói thì tại Điều 95 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP với quy định khía cạnh về nguyên tắc tính sổ với hợp đồng trọn gói như sau:

Xem thêm: Bê tông ứng lực trước là gì? Những phương pháp gây ứng

Điều 95. Tính sổ đối với loại hợp đồng trọn gói

Xem thêm: Trạng sư tư vấn về thỏa thuận bảo hành trong hợp đồng lắp đặt

1. Nguyên tắc tính sổ:

Việc tính sổ đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần sau mỗi lần nghiệm thu với giá trị tương ứng với khối lượng công việc đã thực hiện hoặc một lần sau lúc nhà thầu hoàn thành những trách nhiệm theo hợp đồng với giá trị bằng giá hợp đồng trừ đi giá trị tạm ứng (nếu với). Trường hợp ko thể xác định được khía cạnh giá trị hoàn thành tương ứng với từng hạng mục công việc hoặc thời đoạn nghiệm thu hoàn thành thì với thể quy định tính sổ theo tỷ lệ phần trăm (%) giá trị hợp đồng.

Hồ sơ tính sổ đối với hợp đồng trọn gói bao gồm:

a) Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong thời đoạn tính sổ với xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu với). Biên bản xác nhận khối lượng này là xác nhận hoàn thành công trình, hạng mục công trình, công việc của công trình ưa thích với thiết kế mà ko cần xác nhận khối lượng hoàn thành khía cạnh;

b) Đối với công việc sắm sắm hàng hóa: Tùy tính chất của hàng hóa để quy định hồ sơ tính sổ cho ưa thích như hóa đơn của nhà thầu, danh mục hàng hóa đóng gói, chứng từ vận tải, đơn bảo hiểm, Giấy chứng thực chất lượng, biên bản nghiệm thu hàng hóa, Giấy chứng thực xuất xứ và những tài liệu, chứng từ khác liên quan.”

3. Gói thầu nào vận dụng với hợp đồng trọn gói?

Về quy định gói thầu vận dụng với hợp đồng trọn gói được quy định cụ thể : Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này với quy định rằng :” Hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản. Lúc quyết định vận dụng loại hợp đồng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, người phê duyệt kế hoạch lựa sắm nhà thầu phải đảm bảo loại hợp đồng này ưa thích hơn so với hợp đồng trọn gói. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn thuần; gói thầu sắm sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp với quy mô nhỏ phải vận dụng hợp đồng trọn gói”.

Xem thêm: Đá chẻ xây móng : Quy cách, kích thước, khối lượng, giá cả

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn thuần; gói thầu sắm sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp với quy mô nhỏ phải vận dụng hợp đồng trọn gói. Theo đó, việc lựa sắm loại hợp đồng để vận dụng cho gói thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Liên quan tới việc xác định quy mô, tính chất của gói thầu, việc xác định quy mô, tính chất của gói thầu thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Chủ đầu tư cần căn cứ vào tính chất kỹ thuật, điều kiện cụ thể và quy định của pháp luật chuyên ngành để xác định gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn là thông thường, đơn thuần hay phức tạp

Xem thêm: Biên bản thương thảo hợp đồng với cần chữ ký người đại diện của nhà thầu ko?

4. Những lưu ý lúc vận dụng hợp đồng trọn gói

Lúc vận dụng hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính xác thực của số lượng, khối lượng của công việc . Nếu sử dụng nhà thầu tư vấn để lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu thì trong hợp đồng phải với quy định về trách nhiệm của những bên trong xử lý đền bù việc tính sai số lượng, khối lượng của công việc.

Điểm a và Điểm d, Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu quy định, hợp đồng trọn gói là hợp đồng với giá nhất mực trong suốt thời kì thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Việc tính sổ đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc tính sổ một lần lúc hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được tính sổ cho tới lúc hoàn thành những nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.

Đối với gói thầu xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, những bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt; nếu nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng số lượng, khối lượng công việc chưa xác thực so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để đảm bảo ưa thích với thiết kế.

luat dau thau hop dong

Đối với trường hợp nêu trong văn bản của Siêu thị, việc thương thảo, ký kết và tính sổ hợp đồng trọn gói phải tuân thủ quy định nêu trên. Theo đó, sau lúc ký phối hợp đồng, nhà thầu với trách nhiệm thực hiện những công việc theo đúng nội dung và phạm vi nêu trong hợp đồng.

Ngoài ra, lúc vận dụng hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính xác thực của số lượng, khối lượng công việc. Trường hợp sử dụng nhà thầu tư vấn để lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu thì trong hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn phải với quy định về trách nhiệm của những bên trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu.

Việc tính sổ đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc tính sổ một lần lúc hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được tính sổ cho tới lúc hoàn thành những nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.

5. Vận dụng hợp đồng trọn gói với được yêu cầu cung cấp hóa đơn đầu vào ko?

Xem thêm: Những loại hợp đồng đối với nhà thầu vận dụng trong đấu thầu

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào Trạng sư tư vấn của Luật Dương Gia: Trạng sư cho tôi hỏi: bên tôi với thực hiện gói thầu tư vấn (cụ thể là hợp đồng bồi dưỡng tập huấn; hình thức LCNT: Chỉ định thầu rút gọn; loại hợp đồng trọn gói), nhà thầu đã hoàn thành công việc đúng yêu cầu của Hợp đồng. Tuy nhiên lúc thanh quyết toán hợp đồng phòng ban kinh tế kế hoạch lại yêu cầu nhà thầu cung cấp chứng minh hóa đơn đầu vào (ví dụ :như giá thành thuê hội trường để thực hiện công việc tập huấn) nếu ko chứng minh được sẽ trừ đi phần giá trị đó. Cho tôi hỏi phòng kinh tế kế hoạch yêu cầu thế đúng hay sai ạ?

Trạng sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Trạng sư tư vấn:

Theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, hợp đồng trọn gói là hợp đồng với giá nhất mực trong suốt thời kì thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc tính sổ đối với hợp đồng trọn gói được quy định khía cạnh tại Điều 95 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, nguyên tắc tính sổ đối với loại hợp đồng trọn gói như sau:

Xem thêm: Mật độ xây dựng là gì? Ý nghĩa và cách tính mật độ xây dựng

– Hợp đồng trọn gói với thể được tính sổ nhiều lần. Và việc tính sổ này được thực hiện theo thời khắc sau mỗi lần nghiệm thu với giá trị tương ứng với khối lượng công việc đã thực hiện.

– Sau lúc nhà thầu hoàn thành tất cả những trách nhiệm theo hợp đồng thì nhà thầu sẽ được tính sổ một lần với giá trị bằng giá hợp đồng trừ đi giá trị tạm ứng (nếu với).

– Trường hợp ko thể xác định được khía cạnh giá trị hoàn thành tương ứng với từng hạng mục công việc hoặc thời đoạn nghiệm thu hoàn thành thì với thể tính sổ theo tỷ lệ phần trăm (%) giá trị hợp đồng.

Ngoại trừ đó, để được tính sổ nhà thầu phải chuẩn bị hồ sơ tính sổ. Và đối với hợp đồng trọn gói thì hồ sơ bao gồm:

– Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong thời đoạn tính sổ với xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu với). Trong đó, biên bản xác nhận khối lượng này được hiểu là xác nhận hoàn thành công trình, hạng mục công trình, công việc của công trình ưa thích với thiết kế mà ko cần xác nhận khối lượng hoàn thành khía cạnh.

– Ngoài ra, đối với hợp đồng trọn gói thực hiện công việc sắm sắm hàng hóa thì tùy tính chất của hàng hóa để quy định hồ sơ tính sổ cho ưa thích như hóa đơn của nhà thầu, danh mục hàng hóa đóng gói, chứng từ vận tải, đơn bảo hiểm, Giấy chứng thực chất lượng, biên bản nghiệm thu hàng hóa, Giấy chứng thực xuất xứ và những tài liệu, chứng từ khác liên quan.

Xem thêm: Tìm hiểu Tiêu chuẩn cho móng cốc nhà 2 tầng trong xây dựng

Bạn với nêu bên bạn thực hiện gói thầu tư vấn, cụ thể là hợp đồng bồi dưỡng tập huấn, hình thức là chỉ định thầu rút gọn, loại hợp đồng trọn gói. Bên bạn đã hoàn thành yêu cầu của hợp đồng. Thì theo quy định trên, bạn sẽ được tính sổ một lần với giá trị của hợp đồng. Và gói thầu của bạn là gói thầu tư vấn nên hồ sơ bên bạn cần chuẩn bị để được tính sổ gồm: biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong thời đoạn tính sổ với xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát.

Do đó, phòng ban kinh tế kế hoạch yêu cầu bên bạn cung cấp chứng minh hóa đơn đầu vào, nếu ko chứng minh được sẽ trừ đi phần giá trị đó nếu ko với yêu cầu trong hợp đồng đã ký kết ban sơ là ko xác thực.

Website : https://thietbixaydungsg.com
Danh mục : Kiến Thức Xây Dựng

Fanpage: Thiết bị xây dựng Sài Gòn

Hotline: 0934066139