Mẫu biên bản nghiệm thu xây dựng hoàn thành

Quý khách có thể tham khảo một mẫu biên bản nghiệm thu xây dựng cụ thể dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

Số: 05

Công trình: Cơ sở hạ tầng khu tái định cư Xã X

Hạng mục: Thuộc gói thầu số 20: XDCT đường giao thông , hệ thống thoát nước mưa tại khu vực 1.

Địa điểm thi công xây dựng: Xã X, huyện Y, tỉnh Z

1. Đối tượng nghiệm thu: Hố thu nước đường A

– Công việc: Ván khuôn thân hố thu

– Vị trí thực hiện: HTA, HTB, HTC,HTC,HTD Tại đường

bien ban nghiem thu cong trinh

Xem thêm: Mật độ xây dựng là gì? Ý nghĩa và cách tính mật độ xây dựng

Biên bản nghiệm thu xây dựng gồm những nội dung gì?

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng được hiểu là lập một văn bản ghi nhận những công việc, kiểm tra và thu nhận đảm bảo về việc đạt yêu cầu hay chưa để đưa vào sử dụng khi đã hoàn thành, bản nghiệm thu này được lập dựa trên bản vẽ, số đo để đưa ra kết luận về chất lượng, kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu.

Theo khoản 4 Điều 21 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây  thì biên bản nghiệm thu công việc được lập cho từng công việc xây dựng hoặc lập chung cho nhiều công việc xây dựng của một hạng mục công trình theo trình tự thi công, bao gồm các nội dung chủ yếu dưới đây:

– Tên công việc được nghiệm thu;

– Thời gian và địa điểm nghiệm thu;

– Thành phần ký biên bản nghiệm thu;

– Kết luận nghiệm thu, trong đó nêu rõ chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu; đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác (nếu có);

– Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;

– Phụ lục kèm theo (nếu có).

Khái niệm mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Mẫu biên bản nêu rõ hạng mục công trình, thời kì và thành phần nghiệm thu, nội dung nghiệm thu… Mời độc giả cùng tham khảo yếu tố và tải về mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành tại đây.

Xem thêm: Tìm hiểu Tiêu chuẩn cho móng cốc nhà 2 tầng trong xây dựng

  • Mẫu biên bản nghiệm thu và xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình
  • Mẫu biên bản kiểm tra hiện trạng công trình trước lúc hết thời hạn bảo hành
  • Mẫu biên bản bàn giao trả lại mặt bằng xây dựng công trình

Lúc nào thì sử dụng biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành xây dựng?

Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành xây dựng được thực hiện sau lúc kết thúc quá trình thi công xây dựng. Mục tiêu để kiểm tra chất lượng công trình đang thi công và toàn bộ kết quả xây lắp trước lúc đưa công trình hạng mục công trình đó và sử dụng.

bien ban nghiem thu xay dung hoan thanh

Sau lúc tiến hành kiểm tra, nếu hạng mục của toàn bộ công trình đó đạt yêu cầu về chất lượng sẽ được phê duyệt ưng ý với tiêu chuẩn xây dựng và những tiêu chuẩn kỹ thuật được chấp thuận sử dụng, đảm bảo về vệ sinh môi trường phòng chống cháy nổ sở hữu hầu hết hồ sơ tài liệu để hoàn thành và hồ sơ nghiệm thu sẽ được cơ quan Quản lý quốc gia về chất lượng sở hữu biên bản kiểm tra chấp thuận thì chủ đầu tư lập biên bản nghiệm thu theo quy định của chính phủ.

Cách viết biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành

Những mẫu văn bản nghiệm thu hiện nay đều được thực hiện theo một quy định chung, và tất cả những mẫu biên bản nghiệm thu dù là được sử dụng trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều phải tuân thủ theo bố cục đã được quy định như sau:

Xem thêm: Gạch thẻ tiếng anh là gì – Từ vựng tiếng Anh về những loại

Tên của siêu thị thực hiện nghiệm thu, số của mẫu văn bản nghiệm thu sẽ được thể hiện ở phía góc trên cùng bên trái của biểu mẫu văn bản.

Những nội dung nghiệm thu được thể hiện theo một trình tự nhất định: số trật tự tài sản cần phải được thực hiện sửa chữa, tên của loại máy móc tài sản cần được sửa chữa, phòng ban sẽ được sử dụng tài sản được sửa chữa, nội dung thực hiện sửa chữa những loại máy móc, tài sản cũng như kết quả đạt được sau sửa chữa.

Chữ ký xác nhận về việc thực hiện nghiệm thu của những bên sở hữu liên quan và chức trách.

Website : https://thietbixaydungsg.com
Danh mục : Kiến Thức Xây Dựng

Fanpage: Thiết bị xây dựng Sài Gòn

Hotline: 0934066139