Cột điện bê tông cốt thép ly tâm Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5847:2016

Tiêu Chuẩn Quốc Gia Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

TCVN 5847:2016 CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP LY TÂM

TCVN 5847:2016 thay thế TCVN 5847:1994TCVN 5846:1994.

TCVN 5847:2016 do Hội Bê tông Việt Nam soạn, Bộ Xây dựng đề xuất, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Kỹ thuật công bố.

Li giới thiệu

TCVN 5847:1994, Cột điện bê tông cốt thép ly tâm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử và sTCVN 5846:1994, Cột điện bê tông cốt thép ly tâm – Kết cấu và kích thước là những tiêu chuẩn vận dụng cho cột điện bê tông ly tâm cốt thép ko ứng lực trước, đã được ban hành và vận dụng từ 1994. Tuy nhiên, hiện nay trên thế giới những loại cột bê tông sử dụng trong truyền tải điện, viễn thông, chiếu sáng… đều được gia công, theo khoa học bê tông ly tâm cốt thép ứng lực trước nhờ sở hữu những ưu điểm vượt trội về kết cấu, độ bền và giá thành thông minh.

Ở Việt Nam, thời kì qua nhiều đơn vị đã chuyển đổi khoa học sang gia công cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, những đơn vị chưa chuyển đổi được cũng sở hữu xu thế đầu tư chuyển đổi sang gia công cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước thay thế cho cột điện bê tông ly tâm ko ứng lực trước.

Xem thêm: Báo giá bản vẽ thiết kế nhà ở gia đình cập nhật mới 2023

Vì vậy, cần xây dựng tiêu chuẩn mới trên cơ sở soát xét hai tiêu chuẩn hiện hành, vận dụng cho sản phẩm cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mục tiêu ưng ý thực tế gia công, sử dụng trong nước và hội nhập quốc tế, song song nội dung tiêu chuẩn này cũng đáp ứng vận dụng ưng ý cho loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ko ứng lực trước hiện đang còn gia công tại một số đơn vị chưa sở hữu điều kiện chuyển đổi sang gia công loại cột bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước.

Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP LY TÂM

Spun precast reinforced concrete poles

1. Phạm vi vận dụng

Tiêu chuẩn này vận dụng cho những loại cột điện bê tông cốt thép ứng lực trước và ko ứng lực trước gia công theo phương pháp ly tâm.

2. Tài liệu viện dẫn

Những tài liệu viện dẫn sau là cấp thiết cho việc vận dụng tiêu chuẩn này. Đối với những tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì vận dụng bản được nêu. Đối với những tài liệu viện dẫn ko ghi năm công bố thì vận dụng phiên bản mới nhất, bao gồm những bản sửa đổi, bổ sung (nếu sở hữu).

TCVN 1651-1:2008, Thép cốt bê tông – Thép thanh tròn trơn.

TCVN 1651-2:2008, Thép cốt bê tông – Thép thanh vằn.

TCVN 2682:2009, Xi măng poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 3105:1993, Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng – Lấy mẫu, cung ứng và bảo dưỡng mẫu thử.

TCVN 3118:1993, Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén.

TCVN 4506:2012, Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 5709:2009, Thép những bon cán nóng tiêu dùng làm kết cấu trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6067:2004, Xi măng poóc lăng bền solar phát – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6284-1:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực – Yêu cầu chung.

TCVN 6284-2:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực – Dây kéo nguội.

TCVN 6284-3:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực – Dây tôi và ram.

TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7711:2013, Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền solar phát – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 8826:2011, Phụ gia khoáng hoạt tính cao tiêu dùng cho bê tông và vữa – Silica fume và tro trấu nghiền mịn.

TCVN 8827:2011, Phụ gia hóa học cho bê tông.

TCVN 9356:2012, Kết cấu bê tông cốt thép – Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông.

TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06), Bê tông – Phương pháp xác định cường độ kéo nhổ.

TCVN 10302:2014, Phụ gia hoạt tính tro bay tiêu dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng.

Tham khảo bảng giá lưới an toàn chung cư 2022

3. Thuật ngữ và khái niệm

Trong tiêu chuẩn này sử dụng những thuật ngữ và khái niệm sau:

3.1. Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ko ứng lực trước (Spun precast nonprestressed concrete poles)

Sản phẩm cột bê tông gia công theo phương pháp ly tâm sở hữu cốt thép ko ứng lực trước.

3.2. Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước (Spun precast prestressed concrete poles)

Sản phẩm cột bê tông gia công theo phương pháp ly tâm sở hữu cốt thép ứng lực trước.

Xem thêm: Kích thước cửa cổng hợp phong thủy | Cửa 1 cánh 2 cánh

3.3. Tải trọng thiết okế (Design load)

Trọng tải theo phương ngang được tính toán, đảm bảo cột sở hữu thể chịu được trọng tải làm việc, được xác định bằng lực kéo ngang lên đầu cột theo sơ đồ thử tải qui định lúc vết nứt xuất hiện sở hữu chiều rộng nằm trong phạm vi cho phép.

3.4. Mô males uốn thiết okế (Design bending second)

Mô males uốn sinh ra do tác động của trọng tải uốn gây ra biến dạng và nứt của cột sở hữu giá trị trong phạm vi cho phép.

3.5. Tải trọng gãy tới hạn (Final breaking load)

Trọng tải tối đa được tính toán tại điểm đặt tải theo sơ đồ thử tải qui định lúc cột bị gãy.

3.6. Mô males uốn gãy tới hạn (Final breaking bending second)

Mô males uốn tối đa được tính toán tại điểm đỡ uốn lúc cột bị gãy.

3.7. H số trọng tải ok (Load issue)

Tỉ số giữa trọng tải gãy tới hạn hoặc mô males uốn gãy tới hạn và trọng tải hoặc mô males uốn thiết kế.

3.8. Điểm đỡ uốn (Supporting level)

Điểm cao nhất của phần chiều dài đáy cột chôn xuống đất theo thiết kế.

3.9. Điểm cht ti (Loading level)

Điểm đặt trọng tải kéo ngang cách đầu cột một khoảng qui định.

3.10. Chiều sâu chôn đất (Embedment depth)

Chiều dài phần đáy cột chôn xuống đất.

3.11. Chiều cao điểm cht tải (Peak of loading level)

Chiều cao thân cột tính từ điểm đỡ uốn tới điểm chất tải.

3.12. Lô sản phẩm (Product lot)

Số lượng cột điện bê tông được gia công liên tục theo cùng một thiết kế, vật liệu và quy trình khoa học được qui định lúc lấy mẫu thử đối với những chỉ tiêu kỹ thuật khác nhau.

4. Phân loại, hình dạng và ký hiệu

4.1. Phân loại

Theo mục tiêu sử dụng, trạng thái ứng suất, kích thước, trọng tải và mô males uốn thiết kế, cột điện bê tông được phân thành hai nhóm I và II sở hữu những đặc tính như trong Bảng 1.

Bng 1 Phân loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm

Đặc tính

Cột nhóm I

Cột nhóm II

Phân bố mô males un dạng N

Phân b mô males uốn dạng T(2)

Mục tiêu sử dụng

Truyền dẫn, phân phối điện

Cấp điện cho những tuyến đường sắt, xe điện

Trạng thái ứng suất

– Cốt thép ko ứng lực trước

– Cốt thép ứng lực trước

Cốt thép ứng lực trước

Kích thước cơ bản

Chiều dài

6 m ÷ 22 m, sở hữu thể được đúc ngay tắp lự hoặc nối từ hai hoặc ba đoạn cột(1)

8 m ÷ 14 m, đúc ngay tắp lự

Đường kính ngoài đầu cột

120 mm, 140 mm, 160 mm, 190 mm và 230 mm

300 mm, 350 mm,

400 mm

350 mm

Trọng tải thiết kế

1 kN.m ÷ 15 kN.m

Mô males uốn thiết kế

50 kN.m ÷ 110 kN.m

90 kN.m và 110 kN.m

CHÚ THÍCH:

(1) Những đoạn cột nối cũng coi như một cột và phải tuân theo những qui định của tiêu chuẩn, những bích nối phải đảm bảo sở hữu độ chịu trọng tải uốn to hơn hoặc bằng những đoạn cột.

(2) Những dạng phân bố mô males uốn N và T được mô tả trong Hình 2.

4.2. Hình dạng

– Cột điện bê tông ly tâm thuộc nhóm I sở hữu dạng côn cụt rỗng chiều dài từ 6 m tới 22 m, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11 % và 1,33 % theo chiều dài cột.

Xem thêm: Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng gồm những gì? tìm hiểu

– Cột điện bê tông ly tâm thuộc nhóm II sở hữu hình dạng trụ rỗng sở hữu chiều dài từ 8 m tới 14 m. Hình dạng của những loại cột điện bê tông được thể hiện ở Hình 1.

4.3. Oký hiệu

4.3.1. Oký hiệu những okích thước cơ bn

Ký hiệu kích thước cơ bản của cột điện bê tông ly tâm được thể hiện ở Hình 1.

CHÚ THÍCH: Kích thước của lớp phủ đầu cột và lớp phủ đáy ko tính vào chiều dài cột bê tông.

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5847:2016 Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

a) Cột hình côn cụt rỗng

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5847:2016 Cột điện bê tông cốt thép ly tâm

b) Cột hình trụ rỗng

CHÚ DẪN:

L- Chiều dài;

T1 – điểm đỡ uốn;

T2 – điểm chất tải;

h1 – chiều sâu chôn đất;

h2 – khoảng cách từ đầu cột tới điểm chất tải;

d1 – đường kính ngoài đầu cột;

d2 – đường kính ngoài đáy cột

d – đường kính ngoài rường cột;

b- chiều dày cột;

H – chiều cao điểm chất tải.

Hình 1 – Hình dạng và oký hellou kích thước ca cột điện bê tông cốt thép ly tâm

4.3.2. Oký hiệu sản phẩm

Những sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng những chữ chiếc và số theo trình tự qui ước như sau:

– Trạng thái ứng suất của kết cấu cột:

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ko ứng lực trước: NPC;

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước: PC.

– Nhóm theo mục tiêu sử dụng:

+ Cột điện bê tông nhóm I: I;

+ Cột điện bê tông nhóm II sở hữu phân bố mô males uốn dạng N: IIN ;

+ Cột điện bê tông nhóm II sở hữu phân bố mô males uốn dạng T: IIT.

– Kích thước cơ bản:

+ Chiều dài cột, m: 6 … 22;

+ Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 120, 140, 160, 190, 230;

+ Đường kính ngoài cột điện nhóm II, mm: 300, 350, 400.

– Trọng tải và mô males uốn thiết kế:

+ Trọng tải thiết kế của cột điện nhóm I, kN: 1, 1,5, …13;

+ Mô males uốn thiết kế của cột điện nhóm II, kN.m: 50, …110.

– Số hiệu tiêu chuẩn vận dụng: TCVN 5847:2016.

VÍ DỤ 1: “PC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016” được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, trọng tải thiết kế 3,5 kN, gia công theo TCVN 5847:2016.

VÍ DỤ 2: “NPC.I-12-190-3,5.TCVN 5847:2016” được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ko ứng lực trước, nhóm I, dài 12 m, đường kính ngoài đầu cột 190 mm, trọng tải thiết kế 3,5 kN, gia công theo TCVN 5847:2016.

Xem thêm: Những mẫu nhà ống 3 tầng mặt tiền 4m hiện đại đẹp, tìm hiểu

5. Yêu cầu kỹ thuật

5.1. Yêu cầu v vật liệu

5.1.1. Xi măng

Xi măng tiêu dùng để gia công cột điện bê tông cốt thép ly tâm sở hữu thể sử dụng xi măng poóc lăng ưng ý với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp ưng ý với TCVN 6260:2009. Đối với vùng sở hữu môi trường xâm thực sở hữu thể tiêu dùng xi măng poóc lăng bền solar phát (PCSR) ưng ý với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền solar phát (PCBMSR, PCBHSR) ưng ý với TCVN 7711:2013. Cũng sở hữu thể sử dụng những loại xi măng poóc lăng khác phối hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực.

cot dien ly tem

5.1.2. Cốt liệu

Những loại cốt liệu tiêu dùng để gia công cột điện bê tông cốt thép ly tâm sở hữu kích thước hạt cốt liệu to nhất ko quá 25 mm và ko to hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; những chỉ tiêu khác phải ưng ý với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn những quy định của thiết kế.

5.1.3. Nước

Nước trộn bê tông ưng ý với TCVN 4506:2012.

5.1.4. Phụ gia

Phụ gia bê tông tiêu dùng để gia công cột điện bê tông cốt thép ly tâm ưng ý với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014.

5.1.5. Cốt thép

– Cốt thép ứng lực trước (PC) ưng ý TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

– Cốt thép thường ưng ý với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

Xem thêm: Cải tạo nhà ở được miễn giấy phép, 2 trường hợp dưới đây

– Thép kết cấu ưng ý TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

5.1.6. Bê tông

Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông cung ứng cột điện bê tông cốt thép ly tâm ko nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ko ứng lực trước và ko nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x 300) mm. Cũng sở hữu thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993.

5.2. Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô males uốn thiết okế

5.2.1. Đối với cột nhóm I

Kích thước cơ bản và trọng tải thiết kế của những loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm nhóm I được quy định tại Bảng 2.

Bảng 2 – Kích thước cơ bản và trọng tải thiết okế của những cột nhóm I

Okích thước

Trọng tải thiết okế, kN, ko nhỏ hơn

Chiều dài cột, L, m

Chiều cao điểm chất tải, H, m

Chiều sâu chôn đất, h1, m

Đường okính ngoài đầu cột, mm

7.1.3. Hồ sơ kỹ thuật

Mỗi lô cột điện bê tông phải sở hữu hồ sơ kỹ thuật bao gồm:

– Tên, địa chỉ cơ sở gia công;

– Loại sản phẩm, kích thước cơ bản;

– Số hiệu lô sản phẩm;

– Ngày, tháng, năm gia công;

– Thông tin cấp thiết về chất lượng sản phẩm cho mỗi lô hàng, trong đó thể hiện kết quả thử những chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn này.

Xem thêm: Những mẫu nội thất thông minh giúp tiết kiệm diện tích

7.2. Bo quản

– Sản phẩm cột điện bê tông lưu kho được xếp theo lô và theo loại. Mỗi lô xếp thành nhiều tầng, số tầng phụ thuộc vào trọng tải cột và mác bê tông cột. Giữa những tầng kể cả tầng sát đất phải kê gỗ. Điểm kê phải tính toán thích hợp (2 vị trí cách mỗi đầu L/5). Lúc xếp cột, quan tâm sao cho nhãn hiệu và tháng ngày gia công quay về cùng một phía và dễ đọc.

7.3. Vận chuyển

– Sản phẩm chỉ được phép bốc xếp, vận chuyển lúc cường độ bê tông đạt tối thiểu 85 % mác thiết kế.

– Sản phẩm được bốc xếp, toá bằng cần cẩu chuyên dụng với móc dây cáp mềm hoặc thiết bị nâng thích hợp.

– Lúc vận chuyển, những cột điện bê tông phải được buộc chặt với phương tiện vận chuyển để tránh xô đẩy, va đập, gây hư hỏng.

Website : https://thietbixaydungsg.com
Danh mục : Kiến Thức Xây Dựng

Fanpage: Thiết bị xây dựng Sài Gòn

Hotline: 0934066139