Mô đun độ lớn của cát là gì? Các tiêu chuẩn trong xây dựng

Mô đun độ lớn của cát được thể hiện qua thông số tính chất độ mịn, thô của hạt cát bằng con số. Chính là phần trăm tích luỹ của những hạt trên cỡ sàng 4, 8, 16, 50 và 100 được cùng dồn và chia cho 100.

Theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 “Cốt liệu cho bêtông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật” và tiêu chuẩn Tiêu Chuẩn Xây Dựng 127:1985 “Cát mịn để làm bêtông và vữa xây dựng.

Theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006

“Cốt liệu cho bêtông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật” và tiêu chuẩn TCXD 127:1985 “Cát mịn để làm bêtông và vữa xây dựng – Hướng dẫn sử dụng” với quy định: + Cát với môđun độ to từ 0.7 tới 1.5 với thể được sử dụng cung ứng vữa mác nhỏ hơn và bằng M5 + Cát với môđun độ to từ 1.5 tới 2 được sử dụng cung ứng vữa mác M7.5

Mo dun do lon cua cat la gi

Tin liên quan: Tổng hợp những mẫu nhà phố 1 tầng đẹp cho gia đình 4

Theo định mức dự toán xây dựng công trình

– Phần xây dựng ban hành ngày 29/07/2005, phần phụ lục định.

Mức cấp phối vữa xây với quy định “định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa ximăng cát mịn như sau:

Xem thêm: Dự toán kinh phí xây dựng nhà phố 1 trệt 2 tầng bao nhiêu

  • Đối với ximăng PC30 + Cát với môđun độ to ML = 0.7 ÷ 1.4 được cung ứng vữa mác M7.5 + Cát với môđun độ to ML = 1.5 ÷ 2.0 được cung ứng vữa mác M10
  • Đối với ximăng PC40 + Cát với môđun độ to ML = 0.7 ÷ 1.4 được cung ứng vữa mác M10 + Cát với môđun độ to ML = 1.5 ÷ 2.0 được cung ứng vữa mác M12.5

Như vậy, với cát mịn với được phép sử dụng để cung ứng vữa với những mác theo định mức xây dựng ko? Nếu được, thì thiết kế theo tiêu chuẩn nào?

Cục Thẩm định quốc gia về chất lượng công trình xây dựng trả lời như sau:

Xem thêm: Cọc bê tông dự ứng lực là gì? Ứng dụng và ưu điểm cọc bê

1- Về tiêu chuẩn sử dụng:

– Tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 “Cốt liệu cho bê tông và vữa- Yêu cầu kỹ thuật” là tiêu chuẩn quy định những yêu cầu kỹ thuật chung đối với cát để làm căn cứ kiểm tra chất lượng cát tiêu dùng để làm cốt liệu cho bê tông và vữa xây dựng. – Tiêu chuẩn TCVN 127:1985 “Cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng- Hướng dẫn sử dụng” tiêu dùng để hướng dẫn thiết kế thành phần bê tông hoặc vữa xây dựng, trên cơ sở kết quả thí nghiệm cụ thể đối với từng loại cát mịn (với môđun độ to khác nhau).

2- Việc sử dụng cát mịn trong thiết kế vữa xây dựng:

Cát mịn với thể được tiêu dùng làm cốt liệu để gia công vữa xây dựng những mác khác nhau, trên cơ sở kết quả thí nghiệm xác định những tính chất cơ lý cụ thể của cát và căn cứ vào bài toán thiết kế cấp phối vữa để tính toán, lựa sắm thành phần đáp ứng yêu cầu đặt ra. Ko ứng dụng định mức vật liệu sử dụng mà ko tính toán thiết kế thành phần cấp phối vữa.

cat xay dung

Xem thêm: Hệ giằng nhà công nghiệp trong kết cấu thép như thế nào?

Tuy nhiên, luật là thế nhưng thực tế thi công: sử dụng cát như sau

Mô đun độ lớn của cát

Mô đun độ to của cát ML >2 (còn gọi là cát vàng ( Cát bê tông), cát đúc): sử dụng trong vữa bê tông tiêu dùng để đổ bê tông – Cát mô đun độ to ML = 1,5~2 (còn gọi là cát mịn ( Cát bê tông loại 2), cát xây): sử dụng trong vữa xi măng tiêu dùng để xây – Mô đun độ to của cát ML = 0,7~1,4 (còn gọi là cát mịn, cát xây tô): sử dụng trong vữa xi măng tiêu dùng để trát

Như giảng giải ở trên thì tương ứng với công việc nào thì phải tiêu dùng loại cát đó và ko hề với việc chuyển đổi mođun cát tương tự như chuyển đổi xi măng PC30 <-> PC40

Website : https://thietbixaydungsg.com
Danh mục : Kiến Thức Xây Dựng

Fanpage: Thiết bị xây dựng Sài Gòn

Hotline: 0934066139