Giấy kiểm định

An toàn lao động trong xây dựng bao gồm cả việc sử dụng thiết bị xây dựng phải đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng. Thiết bị đưa vào sử dụng tại công trình phải có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.

Một trong số thiết bị sử dụng tại công trường xây dựng cần thiết là hệ thống giàn giáo. Để đảm bảo an toàn cho người lao động, giàn giáo phải được kiểm định an toàn kỹ thuật để phòng tránh tối đa tai nạn lao động xảy ra trong quá trình làm việc.

Giàn giáo là thiết bị phục vụ trực tiếp cho việc thi công tại công trình, là một hệ thống kết cấu tạm thời đặt trên nền vững hoặc có thể là sàn treo, neo…để tạo nơi làm việc cho công nhân tại các vị trí cao hơn so với mặt đất. Nên yêu cầu về tính an toàn thi công cần được đảm bảo chặt chẽ.

Hotline: 0934066139